Borås naturvårdsfond har beviljat flygklubbarna på Viared 70 000 kr för vårt arbete med biologisk mångfald på fältet.

Vi i Miljögruppen hoppas att du vill vara med i arbetet att skapa ängsmarker och en bra miljö för våra pollinerande flygande vänner! Underlag för arbetet är den rapport och förslag på skötselplan för flygfältet som tagits fram genom Flygsportförbundets försorg. Där kan du också läsa om varför det är bra att vi skapar ängar. 

Rapporten finns på Flygsportförbundets hemsida.

Hör gärna av dig till oss i Miljögruppen med förslag, synpunkter, när du kan göra en insats osv. Meddela också en kontaktpersonen för din klubb när du gjort en insats så vi kan ”bocka av” att arbetet är klart.

Insektshotell nr 12
Insektshotell nr 12

Plan för säsong 2023

Mars/april: Luntning om vädret tillåter

Juni/juli: Plocka/slå av lupiner innan de sätter frö.
BSFK – förslagsvis 29/6 och 6/7 kl 18-20. Vi har köpt in en röjsåg och en kraftigare trimmer för arbetet. Inget grävande i år.

Aug: Plocka/slå av gullris innan de sätter frö. Förslag på datum kommer längre fram.

Aug/sept: Slåtter. Alla klubbar deltar.

Diskussioner pågår med kommunen ang lupiner/gullris utanför staketet. Tillstånd krävs.

Dessutom kommer vi att:

 • Inventera floran
 • Bygga och sätta upp informationstavlor, en på segel och en på motor
 • Sätta upp fler bihotell
 • Skapa sandblottor
 • mm mm
Blommor i bana 04
Fullt av ängsblommor i bana 04 sommaren 2022

Kontaktpersoner för Miljögruppen

Borås Flygklubb:
Hans Folkesson, 0707-821875 och Simon Carlsson, 0705-203562

Borås Segelflygklubb:
Katarina Dorbell, 0761-352255 och Ulf Hansson, 0706-678799

Borås ultralätt FK:
Joel Karlsson, 0729-888238 och Torbjörn Rydfalk, 0708-623719

Borås Flygplatsförening:
Björn Svensson, 0708-158611

Miljögruppen är ett samarbete mellan alla klubbar på Borås flygplats och utses av Flygplatsföreningen.

Dokument

Mer information

Detta har vi gjort under 2022

 • Satt upp 14 bihotell, numrerat och fotograferat dessa (för att kunna se om det blir fler invånare över tid.) Antal upptagna rum 2022 = 313.
 • Luntat vissa gräsytor.
 • Röjt invasiva arter. BFK och BULF använde sina arbetsdagar i våras och grävde upp lupiner och gullris, BSFK har också haft gäng ute då vi röjt lupiner mest. Vi har ryckt upp eller klippt fröställningar från kanadensiskt gullris. Varje blomställning kan sprida 1000 fröer och de kan flyga långt.
 • Sått i ängsfröer.
 • Vi la in ett förslag till Borås stads tekniska nämnd vilket gjorde att Borås stad anställde ferieungdomar för att röja lupiner utmed uppfartsvägen.
 • Inköpt trumslåtter och diverse verktyg och material.
 • Slått gräset och efter en vecka samlades vi för att kratta ihop + grilla.
 • Vi har fått låna (långlån) en strängläggare som gjorde jobbet mycket mycket enklare. Tack Torbjörn!
 • Fått lista över fågelarter som finns på fältet. Listan är framtagen av ornitolog som ofta vistas på fältet. Listan finns under Dokument.
 • Lärt oss massor! Vi tar med oss alla erfarenheter till nästa säsong.

Tack alla för en fantastisk insats!

Fullt med medlemmar som krattar, lastar och kär undan gräs
Slåtter i full gång!

Dessa ytor jobbade vi med 2022

Ändan på bana 04 mellan dräneringsdikena, ”publikytan” samt mellan taxibanan och banan.

Hyvla av och fylla med sand som anges i bilden nedan är inte gjort.

Översiktsbild över publikytan med instruktioner
Bana 04. Att hyvla av hann vi inte med.
Översikt över banänden bana 04 med instruktioner
”Publikytan” röjdes från lupiner och slogs som äng. Här har vi också sått i lite ängsfröer.