Borås naturvårdsfond har beviljat flygklubbarna på Viared 70 000 kr för vårt arbete med biologisk mångfald på fältet.

Vi i Miljögruppen hoppas att du vill vara med i arbetet att skapa ängsmarker och en bra miljö för våra pollinerande flygande vänner! Underlag för arbetet är den rapport och förslag på skötselplan för flygfältet som tagits fram genom Flygsportförbundets försorg. Där kan du också läsa om varför det är bra att vi skapar ängar. 

Rapporten finns på Flygsportförbundets hemsida.

Hör gärna av dig till oss i Miljögruppen med förslag, synpunkter, när du kan göra en insats osv. Meddela också en kontaktpersonen för din klubb när du gjort en insats så vi kan ”bocka av” att arbetet är klart.

Insektshotell nr 12
Insektshotell nr 12 2022

Plan för säsong 2024

Mycket av det vi gjorde förra året blir detsamma 2024.

Plan för 2024.PPT

Mars/april:

 • Ev luntning på möjliga ytor. Inställt pga att tofsviporna börjat bygga sina bon på ytan.
 • Så ängsfröer.
 • Sätta ut fler insektshotell.
  ”Kidsen” hjälpte oss borra hål i ekstockar och de är nu utplacerade runt ena sandblottan. Se bild nedan. Varje klubbstuga har också fått ett inköpt insektshotell på fasaden.
 • Skapa ytterligare en sandblotta så fort ytan bär maskinen.
 • Äntligen få upp informationstavlan.

Juni/juli: Gemensam insats mot lupiner 17 juni kl 18.00.
Innan lupinerna sätter frö ska vi plocka bort blomställningarna där det ska bli äng. På övriga områden slår vi av med maskin.
Se fotot under ”Områdesbeskrivning” för markering av ansvarsområden för klubbarna.
BSFK området 1A
BFK/UL område 1 B + C
Större område då det är förhållandevis lite lupiner och kanadensiskt gullris där.

 • Gräva upp lupinplantor i ytan mellan taxi- och landningsbana (1 B). Här gräver vi eftersom det inte är så många och vi har en rimlig chans att stoppa spridningen.
 • Plocka blommor/fröställningar på yta 1 C.
 • Plocka fröställningar utanför och i staketet generellt. Prio bana 04 (område 3 och 4, karta)

Ta gärna en vända när du har en stund över.
Plastsäckar, sekatörer och några handskar finns i segels pannrum. Om där är låst, be om hjälp att öppna.

Aug: Plocka/slå av gullris innan de sätter frö. Ser du en blomställning bryt av, släng i soppsäck och lämna till ÅVC.

Aug/sept: Slåtter. Alla klubbar deltar. Vi hoppas kunna ge bort höet till bonde/hästägare.

Dessutom:

 • Bygga och sätta upp informationstavlor, en på segel och en på motor
 • Föreläsning om biologiskt mångfald
 • Inventering av flora och fauna

Vad vi gjorde under 2023

15 juni plockade vi en hel del lupiner och 29 juni tog vi mer. Tack vare FFK Ungdom fick vi också bort en hel del utmed vår väg och staket. Läs om det här.

14 aug gick ett gäng från alla tre klubbarna med röjsåg för att slå av kanadensiskt gullris. Vi var också några som plockade bort kanadensiskt gullris från ängen. Lyckad kväll! Vi fick bort massor. Tack alla som jobbade!

Av misstag blev mycket av ängarna slagna tidigt på säsongen så det blev endast ytan mellan banända 04 och staketet kvar (område 1A) som kan räknas som äng i 2023.

Under sensommaren gjordes ett försök att med grävare få till sandblottor men fältet var vattensjukt och endast två blottor kunde skapas – en i bana 04:s utrullningsyta och en invid staketet i nordvästra delen.

Vi träffade Nils Ryrholm och Mikael Norén igen. Ryrholm gav oss beröm och tips på det fortsatta arbetet.

BT intervjuade oss. Det blev en helsida som publicerades 230831 https://www.bt.se/boras/flyg-och-angsmark-samsas-i-framgangsrikt-miljoprojekt-pa-viared/ (kräver inlogg)

Den planerade inventering av floran med hjälp av Västergötlands botaniska förening blev inte av då föreningen aldrig återkom.

Blommor i bana 04
Fullt av ängsblommor i bana 04 sommaren 2022

Kontaktpersoner för Miljögruppen

Borås Flygklubb:
Hans Folkesson, 0707-821875 och Simon Carlsson, 0705-203562

Borås Segelflygklubb:
Katarina Dorbell, 0761-352255 och Ulf Hansson, 0706-678799

Borås ultralätt FK:
Joel Karlsson, 0729-888238 och Torbjörn Rydfalk, 0708-623719

Borås Flygplatsförening:
Björn Svensson, 0708-158611

Miljögruppen är ett samarbete mellan alla klubbar på Borås flygplats och utses av Flygplatsföreningen.

Lupinuppgrävning 29 juni 23.

Områdesbeskrivning

Stefan Hillbloms foto på fältet har fått markeringar var vi tänker oss ängar (1), sandblottor (2) och var vi behöver slå av innan frösättning för att minska spridning av lupiner och kanadensiskt gullris (orange streckade områden markerade med 3). Område 3A har få lupiner men tjockt högt gräs. Kan bli äng!
Utanför staketet i bana 04 växer mängder av lupiner (område 4). De bör vi slå av innan frösättning. Och så finns ju alla lupiner runt våra tillfartsvägar.
Kartan hänger (eller ska iallafall) hänga på våra anslagstavlor.
Klicka här för att öppna en större bild så att siffrorna syns.

Siffrorna är inte desamma som i rapporten.

Dokument

Mer information

Sandblotta med insektshotell utplacerade runt om.

Vad vi gjorde under 2022

 • Satt upp 14 bihotell, numrerat och fotograferat dessa (för att kunna se om det blir fler invånare över tid.) Antal upptagna rum 2022 = 313.
 • Luntat vissa gräsytor.
 • Röjt invasiva arter. BFK och BULF använde sina arbetsdagar i våras och grävde upp lupiner och gullris, BSFK har också haft gäng ute då vi röjt lupiner mest. Vi har ryckt upp eller klippt fröställningar från kanadensiskt gullris. Varje blomställning kan sprida 1000 fröer och de kan flyga långt.
 • Sått i ängsfröer.
 • Vi la in ett förslag till Borås stads tekniska nämnd vilket gjorde att Borås stad anställde ferieungdomar för att röja lupiner utmed uppfartsvägen.
 • Inköpt trumslåtter och diverse verktyg och material.
 • Slått gräset och efter en vecka samlades vi för att kratta ihop + grilla.
 • Vi har fått låna (långlån) en strängläggare som gjorde jobbet mycket mycket enklare. Tack Torbjörn!
 • Fått lista över fågelarter som finns på fältet. Listan är framtagen av ornitolog som ofta vistas på fältet. Listan finns under Dokument.
 • Lärt oss massor! Vi tar med oss alla erfarenheter till nästa säsong.

Tack alla för en fantastisk insats!

Fullt med medlemmar som krattar, lastar och kär undan gräs
Slåtter i full gång!

Dessa ytor jobbade vi med 2022

Ändan på bana 04 mellan dräneringsdikena, ”publikytan” samt mellan taxibanan och banan.

Hyvla av och fylla med sand som anges i bilden nedan är inte gjort.

Översiktsbild över publikytan med instruktioner
Bana 04. Att hyvla av hann vi inte med.
Översikt över banänden bana 04 med instruktioner
”Publikytan” röjdes från lupiner och slogs som äng. Här har vi också sått i lite ängsfröer.