Du som är flygledare tar under 4-5 halvdagar per år ansvar för att verksamheten på marken fungerar på ett säkert sätt, att piloter är redo att flyga när det är deras tur etc.

Inför flygsäsongen kontaktar den som organiserar flygledarskapet (oftast segelflygchefen) dig som kan agera flygledare för att lägga schema. Flygledarna samlas för en genomgång av vad som ligger i uppdraget så att alla känner sig trygga i rollen.

Läs igenom instruktionerna i SHB 406 och i Lathunden.

Flygledarlista

Logga in i MyWebLog för att se vem/vilka som är flygledare en viss dag eller för att boka in eller byta flygledarpass.

  • Lista segelflygledare – kommer våren -23