TMG står för Toaring Motor Glider. Vår motorseglare är en HK 36 Super Dimona.

Grundkrav 

Kostnad

Se Prislistan

Kontaktuppgifter lärare:

Peter Dorbell
0705-604025

Hans Folkesson
0707-821875

Dimona UOP