I MyWeblog finns ett rapporteringssystem – IRS. Där ska vi rapportera in händelser som påverkar flygsäkerheten. Avsikten är att förbättra flygsäkerheten och inte att skuldbelägga någon.

Vi kan också rapportera in fel på våra anläggningar eller annat viktigt, sådant som alla medlemmar bör få veta om och göra något åt.

Styrelsen kommer att titta på det vi rapporterat in och föreslå förbättringar för att öka säkerheten.

Vad händer när du skickat in?
När man skickat in en rapport tar kvalitetsansvarig (QM), Per Tylemo, emot den och skickar den vidare till den som är ansvarig (CM) för det område rapporten berör. Endast QM och den som behandlar en rapport kan se information om avsändaren.

IRS-administratörer kan läsa alla rapporter, men utan avsändarens detaljer. Förutom Per är det Philip Andersson och Oliver Andersson.

CM-ansvariga
Emil Andersson – Anläggning
Jarek Bednarz – Flygfältet
Peter Dorbell – Flyghändelser
Philip Andersson – Övrigt

Länkar

Störningsrapport (ASR) Segelflyget
OBS: Händelserapport skall skickas in inom 72 timmar från händelsetillfället.
Exempel på när störningsrapport ska skickas in är luftrumsintrång.

Så här rapporterar du i IRS i Myweblog

1. Logga in i Myweblog.

2. Under Verktyg hittar du IRS – integrerat Rapporteringssystem. Se pilarna på bild 1.

3. Klicka på Ny IRS-rapport.

4. Välj vilken typ och vilken kategori din rapport berör. På skärmdumpen nedan ser du vilka alternativ som finns.

5. Fyll i och skicka in. 

ASR – Aviation Safety Report

Vissa händelser, t ex materialskador, bör också rapporteras till Segelflyget (ASR – Aviation Safety Report). Det finns en länk till rapportformulär på Segelflygets hemsida där du fyller i alla uppgifter. Du får självklart stöd av segelflygchefen vid rapportering av en sådan händelse. Se bild 2.

6. Du ser din rapport och kan följa vad som händer med den under fliken Verktyg – IRS.

Tveka inte att rapportera! 

Skärmdump myweblogs rapporteringssystem
Bild 1.
Skärmdump myweblogs rapporteringssystem steg 2
Bild 2