Hur är din flygtrim?

På segelflygets hemsida finns Flygtrimsbarometern samt regler kring när du behöver göra en kontrollstart med lärare.

Hänt något som berör flygsäkerhet?

Rapportera i IRS i MyWeblog! Här finns instruktioner för hur du gör.

Material från flygsäkerhetsdagar

Seminarierna var ett initiativ från Borås Flygplatsförening att få de olika aktörerna på Borås flygplats att förstå varandras verksamheter och höja säkerhetstänket på flygplatsen.

Presentation Flygsäkerhetsmöte – Fraseologi och procedurer

Flyg säkert 2 för segelflygare