BSFK har en av Sveriges största segelflygskolor. Vill du lära dig segelflyga? Läs om vår grundutbildning på bsfk.com

Kvällsskolningen startar 24 april.

Är du klar med ditt certifikat? Utvecklas som flygare – gå en fortbildningskurs!

INNEHÅLL

Ansvarig: Skolchef

Robin Dorbell
0730-225504

Kontaktpersoner för fortbildningar finns på respektive sida.

Skolkväll sommaren 22