Vy-navigering

Evenemang vynavigering

Idag

Röjdag lupiner

Dags att plocka lupiner (blomställningarna). Ta gärna med dig arbetshandskar och om du vill en sekatör. Några handskar finns att låna. Plastsäckar (ligger på hatthyllan i segels klubbstuga) och Katarina […]

Röjdag lupiner

Dags att plocka lupiner (blomställningarna) och eventuellt slå av blad med röjsågen. Ta gärna med dig arbetshandskar och om du vill en sekatör. Några handskar finns att låna. Plastsäckar (ligger […]