På den här sajten samlar vi information för medlemmarna i Borås Segelflygklubb (BSFK).

Är du ännu inte segelflygare och nyfiken på segelflyg? Kolla in vår publika hemsida bsfk.com. Där hittar du information om våra utbildningar, Spaka själv-dagar, våra flygplan mm.

Länk till BSFK publika hemsida

BSFK är en helt ideell förening som drivs genom medlemmarnas arbete och intresse. Förutom att hjälpa varandra att ”komma upp i luften” fortbildar vi oss i flygande, utbildar nya flygare, vårdar vår flygplanspark, våra lokaler och fältet.


”Klubbens uppgift är att:

  • genom upplysning väcka och vidmakthålla intresset för flygning
  • bereda klubbens medlemmar tillfälle till flygning på gynnsammast möjliga villkor
  • i övrigt verka för segelflygets sunda utveckling i enlighet med principer och stadgar i Svenska Flygsportförbundet och i Segelflygförbundet.
    Föreningen har vidare som ändamål att verka i enlighet med idrottens mål och inriktning, enligt Riksidrottsförbundets intentioner.”

ur BSFK´s Stadgar.

Vi är runt 200 medlemmar varav ca 100 aktiva flygare. Det gör oss till en av Sveriges största segelflygklubbar. Vi har medlemmar i alla åldrar och man kan vara stödjande eller familjemedlem även om man inte flyger själv. 

Vill du bli medlem? Ansök HÄR.

Philip och Frederick med varsin bäbis i famnen

Hela familjen kan följa med till fältet – barn är alltid välkomna. I vår klubbstuga finns alla bekvämligheter och nästan alltid någon att prata med.

Klubben är ansluten till Riksidrottsförbundet via Svenska Flygsport-förbundet och Svenska Segelflygförbundet.

Logo för Flygsportförbundet