Vill du bli flygande medlem, gästmedlem eller stödjande medlem?

Välkommen med din ansökan! 

I samband med ansökan accepterar du föreningens stadgar och våra lokala bestämmelser – så läs dom!

Priser för medlemskap hittar du i Prislistan.

När din ansökan är godkänd får du ett mail med information om hur du betalar medlemsavgiften samt inloggningsuppgifter till myWeblog.se, som är vårt rapporterings- och ekonomisystem.

Skyddade personuppgifter?

Om du har skyddade personuppgifter eller av andra särskilda skäl inte har möjlighet att uppge fullständiga personuppgifter, kontakta valfri person i styrelsen för att ansöka om medlemskap.

Medlemsansökan
Här ansöker du om att bli medlem i Borås segelflygklubb.
Aktivera JavaScript i din webbläsare för att slutföra detta formulär.
Namn
E-post är inte obligatorisk men all vår information inkl saldobesked för ditt flygkonto skickas ut via e-post så vi rekommenderar starkt att du anger en här.
Skriv här om det är något särskilt du vill meddela oss angående din ansökan.
Alla priser för medlemskap hittar du i vår Prislista
Godkänn behandling av personuppgifter
Som medlem i Borås Segelflygklubb kommer föreningen att behandla flertalet personuppgifter om dig. Detta för att föreningen ska kunna administrera sin verksamhet. Föreningen har ansvaret för att behandlingen av personuppgifterna är förenligt med gällande lagstiftning samt Idrottens Uppförandekod för behandling av personuppgifter (RF). Ditt personnummer kan komma att samköras mot statens personadressregister (SPAR) för uppdatering av föreningens medlemsregister. Samkörningen genomförs för att fullgöra vår skyldighet att säkerställa att dina personuppgifter är uppdaterade och korrekta.