Grundkrav

Du ska inneha gällande segelflygcertifikat med en sammanlagd flygtid om minst 50 timmar samt vara väl influgen på den typ som utbildningen genomförs på
eller
inneha gällande segelflygcertifikat och vara innehavare av certifikat för flygplan eller helikopter med behörighet att utföra IFR-flygning.

Kostnad

Se Prislistan

Dokument

Utbildningsplan

Segelflyghandboken SHB 632 och SHB 636.

Kontakt

Hans Folkesson
0707-821875