Aktuellt

Ava – steg 1

I grundkursen får du lära dig att flyga med större precision och lär dig manövrar som looping, wingover och spinn.

Ava – steg 2 (fortsättningskursen)

I fortsättningskursen flyger man även inverterat, alltså på rygg. Rollar, kubanska åttor, hjulning, svängar på rygg och högfartsflygning på lägsta höjd ingår bl. a. i utbildningen.

Grundkrav

  • Efter utfärdande av segelflygcertifikat (SPL) som befälhavare ha en flygtid om minst 30 timmar eller 120 flygningar i segelflygplan.
  • Vara väl influgen på den typ som utbildningen avses genomföras på.
  • För påbörjande av fortsättningskurs gäller samma krav som ovan samt godkänd grundkurs.

Kostnad

Se Prislistan

Segelflygplanet IKB i luften under SM 2021
IKB på SM 2021. Foto: Mona Carlson