Vi har tillgång till två segelflygsektorer, vår bassektor är Borås men vi kan även öppna sektor Herrljunga – och det är vi som öppnar den om vi har verksamhet där uppe. Kontrollen har också lovat att försöka ge oss FL60 när vi öppnar sektorn/sektorerna.

För aktuella luftrumsfiler till din moving map (FR) klicka här. 

Viareds flygplats ligger under Göteborgs Terminalområde (TMA). Undersidan på TMA:t vid flygplatsen är 4 500 ft MSL (ca 1 150 m QFE Viared). Ca 4 Km väster om flygplatsen sjunker undersidan på TMA:t till 2 500 ft MSL ( ca 550 m QFE Viared). Borås Segelflygklubb har tecknat avtal med Göteborg Kontroll om att få utnyttja delar av TMA:t för VFR och IFR flygning med marksikt. Luftrummet under TMA:t är av klass G alltså okontrollerad luft.

Avtalet medger att vi via telefon erhåller blockfärdtillstånd eller med enskilt färdtillstånd lånar sektor Borås och/eller  Herrljunga i TMA:t. Sektorn är normalt begränsad till FL60 i höjdled.

Flygplan som utnyttjar sektor BORÅS/Herrljunga skall vara utrustade med fungerande flygradio. Begäran om öppning av sektor Borås/Herrljunga görs till Göteborg Kontroll på telefon 031-94 11 44 i samband med flygstart för dagen eller när molnbas/termiktopp når 1 150m QFE. Eventuella begränsningar av sektorer  meddelas av kontrollen.

När sektor BORÅS/Herrljunga utnyttjas skall segelflygledare/ansvarig för verksamheten vara anträffbar på telefon 0720-10 95 00. Alla flygplan inklusive de som sträckflyger skall ligga på klubbens frekvens om man använder sektorn, inga undantag! Lånat luftrum skall kunna lämnas (evakueras) inom 5 min.

Markera i startjournalen att sektorn/sektorerna är öppnad/e (upplånad) och till vilken höjd.

Stäng sektorn/sektorerna när all trafik landat eller befinner sig under 1 150 m QFE genom att återlämna den till Göteborg Kontroll via telefon på 031-94 11 44.

Enskild klarering att utnyttja sektorer kan erhållas från Göteborg Kontroll på frekvens 124.675 MHz. En enskild klarering gäller endast den som fått det.

Observera att när du flyger i en öppen segelflygsektor måste du ligga på den klubbs frekvens som lånar sektorn. Detta gäller även om du skall träna teamflygning vid sträckflygning. Är detta ditt önskemål att göra lägg då din sträcka utanför TMA:t!

GLÖM INTE ATT ÅTERLÄMNA SEKTORN!

Luftrummet runt Borås
Bilden visar sektor Borås och sektor Herrljunga
Satellitbild Viared

Här ser du vilka höjder vi har i närområdet i gula området Borås (står Viared) så har vi 1 350 m MSL om vi inte öppnat sektorn då vi får upp till FL60 i det området och österut. Medan i området mellan grön och gul linje gäller alltid 1 350 m MSL (1150 m över marken) om man inte har enskild klarering av Göteborg Ctrl, och väster om grön linje gäller 760 m MSL (ca 550m över marken).

Text och bilder: Kjell Folkesson