Om du behöver prata med någon kring det sociala samspelet i klubben t ex oegentligheter eller obekväma situationer kan du prata med våra förtroendepersoner Annika Hoffman eller/och Jörn Aasmundsen. Annika och Jörn har tystnadsplikt.