Behöver du prata med någon kring det sociala samspelet i klubben, oegentligheter eller obekväma situationer? Kontakta våra förtroendepersoner Annika Hoffman eller/och Jörn Aasmundsen. Annika och Jörn har tystnadsplikt.

Foto på Annika Hoffmann
e-post Annika
0722-080722
e-post: Jörn
0730-63 93 94