Du visar för närvarande Lupinernas fiender nr 1 i farten

Lupinernas fiender nr 1 i farten

Tack alla som anslöt idag! Bra jobbat! Vi har nu tagit bort blommor/fröställningar av lupiner och skräppor på alla blivande ängsytor enligt plan. Ytan mellan landningsbanan och taxibanan är helt röjd på lupiner – rötter och allt! Torbjörn gick med lie och slog av hel del kanadensiskt gullris.

Foto: Kjell Folkesson

Dessutom drog FFK´s Ungdomsläger igång en tävling och på 30 min röjde ungdomarna 186 kilo lupiner vid BSFKs uppfart, på båda sidor staketet!

Svårast idag = få upp soppåsen. Thorolf kämpar på.

40-talet säckar väntar nu på transport till ÅVC.

Nästa tillfälle att bidra till att skapa bättre förutsättningar för våra blivande ängar och mota invasiva arter blir när kanadensiskt gullris blommar. Slutet av juli kanske?

Du vet väl att du när som helst kan hämta en sopsäck i BSFK´s pannrum eller i traktorgaraget och fylla med lupiner eller kanadensiskt gullris? Karta över vad som är klart och vad som återstår hänger på anslagstavlan i entrén.

Siv grävde upp lupinplantor i massor.