”En invasiv art är en art som kommit till nya naturområden med hjälp av människor, både medvetet och omedvetet, och som snabbt breder ut sig och konkurrerar ut andra arter. Många invasiva arter är till exempel trädgårdsväxter som har spridit sig från trädgårdar eller från olagliga avfallstippar i villaområdens närhet. När en sådan art kommer ut kan den orsaka stora problem för den biologiska mångfalden, fisket och skogs- och jordbruket. Invasiva, främmande arter innebär ofta stora kostnader för samhället.”
Från Borås stads info-sida om invasiva arter.

De här växterna sprider sig snabbt på och runt fältet. I vårt projekt ska vi försöka minska antalet så att framförallt kanadensiskt gullris och lupiner inte helt tränger ut andra växter och örter. 

Gör en insats för att minska spridningen när du tar en promenad runt fältet. Ta med en plastpåse och bryt av alla blomställningar som närmar sig frösättning. För varje fröställning av kanadensiskt gullris kan 1000 fröer spridas med vinden!

Läs gärna Naturvårdsverket meddelande från juni – 23.

Lupiner i blom
Bild 1. Lupiner
Lupiner på väg upp
Bild 2: Lupinens blad ser ut så här. Gamla plantor har djupa rötter medan unga är ganska lätta att dra upp.
Parkslide
Bild 7: Parkslide. RÖR INTE. Det finns ännu inga bra sätt att bli av med parkslide så miljökontorets instruktion är att man inte rör eller gräver i beståndet. Då riskerar man bara att stimulera plantan att sprida sig mer. Den kan skicka rotskott upp till 7 meter från huvudplantan.

 

Kanadensiskt gullris innan blomman kommit fram
Bild 3: Kanadensiskt gullris ser ut så här innan blomstängeln börjat växa. Denna planta växter i stensättningen utanför vår altan. 

Kanadensiskt gullris i full blom
Bild 4: Kanadensiskt gullris, här med blommor.
Vanligt gullris - ej invasiv art
Bild 5: Kanadensiska gullriset har en inhemsk kusin –  Gullris. Den ska du låta vara. Gullris är inte lika hög och har större blommor som sitter direkt på stjälken. Lätt att se skillnad när den blommar men inte alltid så lätt innan dess…
Parksallad
Bild 6: Parksallat finns både i närheten av segels startplats bana 04 samt i den norra delen. Lila höga blomstänglar och stora blad som täcker marken.