Lärarstarter

Under senaste 24 mån ska du ha gjort 2 flygningar med lärare FI(S). Om du inte gjort det eller saknar aktuell flygerfarenhet måste du göra PC med kontrollant eller flyga med lärare. 

Krav aktuell flygerfarenhet

Minst 5h som befälhavare eller DK/EK skolning med FI(S) samt 15 starter under senaste 24 mån.

Se fullständiga regler under Dokument.

Förutom dessa krav ska du uppfylla kraven enligt SHB 607 v.g. kontrollflygning av certifikatinnehavare.

Kostnad

Se Prislistan

Kontakt

Lärare

Kontrollanter

Peter Dorbell
0705-604025

Hans Folkesson
0707-821875

2 av våra lärare i klubben – Börje Gustavsson och Peter Dorbell