För att dela på allt arbete som finns i klubben har vi arbetsgrupper. Den som är ansvarig för en grupp är normalt även medlem i styrelsen.

Kan du tänka dig att hjälpa till inom och utveckla något av dessa områden? Tveka inte att kontakta ansvarig för arbetsgruppen!

Vid sidan om dessa arbetsgrupper startas olika projekt upp. Det kan vara att arrangera en tävling eller en flygdag osv.

Arbetsgrupper