Du visar för närvarande Ny prislista för 2023!

Ny prislista för 2023!

Nya prislistan publicerad!
Som vår ordförande sa på monteringsdagen så är det en offensiv budget vi lagt, så priserna är i stort sett oförändrade mot förra året trots inflationen i landet. Den enda prisjustering som gjorts är på skolstarter som har höjts 25 kr vardera. De justerades inte upp förra året med de ökade bränslepriser så då gör vi det nu istället.

Prislista 2023