Du visar för närvarande Filarkiv i MyWeblog

Filarkiv i MyWeblog

Nu hittar du alla flygplansmanualer, både för flyg- och underhåll, i MyWeblog under Verktyg – Filarkiv. Varje flygplan har fått en egen mapp. Philip och Per har fixat in alla manualer, scannat och sorterat. Kanonbra jobbat!

Dessutom har vi laddat upp alla styrelseprotokoll och årsmöteshandlingar från 10 år tillbaka. Dom hittar du i mappen Styrelsen, organiserade per årtal.