Du visar för närvarande Vi får del av Sparbankseffekten!
Foto lånad från Sparbankseffektens hemsida.

Vi får del av Sparbankseffekten!

 Sparbanksstiftelsen Sjuhärad kan med stor glädje berätta att ni har beviljats stöd i Sparbankseffekten. Eftersom ni vill hjälpa till med hållbar omställning vill vi hjälpa er med finansieringen.

Beviljat stöd: 242 500 SEK

Tack Sparbanken Sjuhärad!

I höstas gick Sparbanken Sjuhärad ut med en inbjudan till föreningar om att söka pengar för energibesparande åtgärd på den fastighet eller anläggning som föreningen äger. BSFK sökte förstås och nu har vi fått besked om att ansökan beviljats.

Tack vare ett bra faktaunderlag fick vi full täckning för våra föreslagna åtgärder. Vi har tagit in offerter från olika företag och sammantaget är kostnaden 194 000 kr ex. moms dvs. 242 500 kr ink. moms. Alla lysrör (80 st) kommer att bytas av en anlitad firma.

Delar av faktaunderlag i ansökan:

Klubbens genomsnittliga elförbrukning år 2013-2020 var 55 870 kWh/år.
Under 2021 energieffektiviserade klubben genom att installera en större bergvärmepump (16 kW) samt borra en extra energibrunn med 180 m djup. Under 2022 har vi gjort ytterligare mindre åtgärder i form av att extra isolera vår varmhangarsport under vintertid m.m.
Genom dessa åtgärder har vi minskat vår energiförbrukning med 26%.

Vi har idag 80 st. armaturer med lysrör av typen T5 & T8 med en installerad effekt av 8 294 W. Ett byte till moderna led-armaturer sparar ca. 2/3 av effekten dvs. 5 474 W x 1500 tim/år = 8 211 kWh i årlig besparing.

Ventilationen i varmhangar och klubbstuga består av två separata FTX system med en total fläkteffekt av 900 W.
Total effekt på värmedistributions och ventilationssystem är 1 700 W. Systemet är på full effekt året runt 365 dagar x 24 tim = 8 760 tim x 1,7 kW = 14 892 kW/år
Genom att optimera och tidsstyra systemet borde vi kunna spara 20-30% av energiförbrukningen.
Besparingspotentialen är ca 11 189 kWh -12 678 kWh årligen. Vilket innebär att vi kan minska vår energi användning med 28 – 31% från nuvarande nivå.

Hela ansökan finns i Filarkivet i MyWebLog under Protokoll och handlingar – Ansökningar.

Ulf Hansson