Du visar för närvarande Nu drar vi igång arbetet med 5-årsplanen! 

Nu drar vi igång arbetet med 5-årsplanen! 

Styrelsen har sorterat upp de inkomna förslagen till 5-årsplan i två olika delar, Flygplanspark och Flygverksamhet, och nu bildar vi två arbetsgrupper som får arbeta metodiskt med förslagen.

Alla medlemmar är välkomna att delta i detta arbete. Du behöver inte ha expertkunskaper i ämnet, men intresse för och tid att jobba med frågorna.

Flygplanspark

  • Bogserplan/Vinsch
  • Motorseglare
  • Segelflygplan

Flygverksamhet

  • Stötta medlemmar som vill flyga mer
  • Vidareutbildning
  • Klubbgemenskap
  • Läger m.m.

Som underlag använder vi de förslag som skickats in. Du hittar förslagen i MyWebLog under Verktyg/Filarkiv/Protokoll och handlingar/Styrelsemötesprotokoll/2023/Styrelsemöte 2023-11-02 med bilagor.

Vill veta mer eller anmäla dig till en av grupperna ring eller maila:

Flygplanspark: Peter Dorbell tel. 070-560 40 25
Flygverksamhet/Klubbfrågor: Ulf Hansson tel. 070- 66 787 99

Styrelsen

Foto: Är en Eurofox vårt nästa bogserflygplan?
Eurofoxaviation.co.uk