Du visar för närvarande Info från SEC inför flygstarten

Info från SEC inför flygstarten

Kontrollera dina behörigheter innan flygning och för in dina uppgifter om när medical går ut i Myweblog.

De första helgerna på säsongen kommer det att finnas segelflyglärare på klubben för lärarstarter eller avrostning. Tag med cert, flygdagbok och medical om du vill göra lärarstart. Det krävs utöver aktuell flygtid och utförda starter även två lärarstarter under de senaste 24 månaderna för att certifikatet skall vara giltigt.

Har du frågor eller behöver hjälp med något så hör bara av dig.
/Peter D SEC
0705-60 40 25

Fotot på Peter tog Stefan Hillblom