Du visar för närvarande Vardagsflygare?

Vardagsflygare?

På önskemål från medlemmar har en sms-grupp skapats via IdrottOnline. Vi har döpt den till Vardagsflygare.

Tanken med sms-gruppen är att ni som är lediga dagtid och vill ha koll på om andra tänker sig att flyga på dagtid, snabbt och lätt kan komma i kontakt med varandra för att tillsammans planera dagen. Du meddelar t.ex. planerad aktivitet och tillgång till bogsering via sms-gruppen. Ditt meddelande och ev. svar går till alla i gruppen.

Vill du vara med i sms-gruppen? Skicka ett sms till Katarina på 0761-352255 eller e-post så lägger jag till dig. Använder du appen Supertext så dyker meddelandena upp i den.

Observera också att reglerna i Segelflyghandboken §406 gäller, särskilt punkt 4

”Efter segelflygchefens eller segelflyglärares medgivande kan enstaka flygningar företagas utan att segelflygledare är närvarande eller i anslutning till skolning. /../ Rutiner för verksamhet utan segelflygledare ska finnas i klubbens lokala föreskrifter.”

samt Lokala bestämmelser särskilt §4:

”För att få friflyga utan flygledare fordras minst 30 timmars flygtid samt att vid varje tillfälle inhämta personligt tillstånd från segelflygchef eller segelflyglärare.
Vid flygning utan flygledare skall ”ansvarig för verksamheten” utses och antecknas på startjournalen.
Ansvarig för verksamheten skall ha minst 30 timmar och gällande s-cert.”

Gruppen ska alltså inte hantera skolflygning, inflygningar e.dyl utan i sådana fall kontaktar man en SFL som vanligt.

/Katarina och Peter