Du visar för närvarande Flygsäkerhetsmöte & klubbinformation

Flygsäkerhetsmöte & klubbinformation

Segelflyginspektör Henrik Svensson kommer till oss och håller en flygsäkerhetsutbildning med workshop.

Henrik påminner om att ”Alla flygande medlemmar måste aktivt delta i flygsäkerhets arbetet.”

Trots att vi är en ideell förening (där allt är frivilligt) så är detta flygsäkerhetsmöte att anses som OBLIGATORISKT om du flyger. Alla är verkligen VÄLKOMNA!

Före flygsäkerhetsmötet har vi tid för en ca. 30 minuters klubbinformation. Förutom lite allmän information så har vi tänkt att informera om inkomna förslag till ”5-årsplan” och hur styrelsen avser att gå vidare i processen. Många synpunkter och förslag har kommit in och för att få ett bra utbyte av detta, så uppmanar vi alla medlemmar att läsa igenom förslagen.
Detta gör du genom att logga in i Myweblog sedan gå till Verktyg/Filarkiv/Protokoll och handlingar/Styrelsemötesprotokoll/2023/Styrelsemöte 2023-11-02 med bilagor.

Foto: Stefan Hillblom