Du visar för närvarande Du fattas oss, Jerry!

Du fattas oss, Jerry!

Vår medlem, vän och segelflyglärare Jerry Isaksson har hastigt lämnat oss i stor sorg och saknad.
Vi tänder ljus till hans minne i klubbstugan.

På höga bordet i konferensrummet ligger en minnesbok där du kan skriva en hälsning till Jerry. Boken kommer Fonus att överlämna till Jerrys mamma.