You are currently viewing Därför har vi ny medlemssida!

Därför har vi ny medlemssida!

  • Inläggsförfattare:
  • Inläggskategori:Information
  • Inlägget ändrades senast:15 november 2022

Fr o m 1 januari 2023 finns inte möjligheten att ha hemsida, kalender och medlemsanmälan via Idrott Online. Därför har vi nu byggt en ny sida för vår medlemsinformation. Medlemsredovisning, LOK och annan redovisning kommer dock fortsatt att finnas i IdrottOnline.

Hemsidan är i stort sett klar. Allt från gamla sidan flyttar vi inte över. Saknar du något från gamla medlemssidan – kontakta Katarina så fixar hon fram materialet. Har du förslag på nytt innehåll är du också välkommen att kontakta Katarina eller Gerth.

Även Segelflyget kommer att öppna ny hemsida. När det är gjort går vi igenom alla länkar vi har till SHB och rättar till dem. Flygsportförbundet är redan klar med sin nya så de länkarna är aktuella.